Like cảm thấy phim hay
Tải Phim Phóng to Tắt đèn AutoNext: On
- Ngày 22/07/2014, VNPT-I thông báo kế hoạch sửa chữa tuyến S1H trên cáp AAG như sau:
+ Thời gian dự kiến bắt đầu sửa chữa: 17h ngày 25/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành mối nối đầu tiền: 3h ngày 26/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành mối nối cuối cùng: 11h ngày 28/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành sửa chữa: 11h ngày 30/07/2014.

  • Server YouTuBe
    001  002  003  004  005  006  007  008  009  010  011  012  013  014  015  016  017  018  019  020  021  022  023  024  025  026  027  028  029  030  031  032  033  034  035  036  037  038  039  040-End 

  • Bình Luận