Like cảm thấy phim hay
Tải Phim Phóng to Tắt đèn AutoNext: On
- Ngày 22/07/2014, VNPT-I thông báo kế hoạch sửa chữa tuyến S1H trên cáp AAG như sau:
+ Thời gian dự kiến bắt đầu sửa chữa: 17h ngày 25/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành mối nối đầu tiền: 3h ngày 26/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành mối nối cuối cùng: 11h ngày 28/07/2014.
+ Thời gian dự kiến hoàn thành sửa chữa: 11h ngày 30/07/2014.

  • Server YouTuBe
    Full 

  • Bình Luận