Tuần Phủ Lưu Minh Truyền The First Governor of Taiwan (2000)

Trang Thái :

Chất lượng:

Thể loại:
Phim Dã Sữ

Quốc gia:
Phim Đài Loan

Thời lượng:
33 tập

Điểm bình chọn :
10
(1 lượt)
Đạo diễn:
Huỳnh Lục Gia

Năm:
2000

Like & Share

  Nội Dung

Tuần Phủ Lưu Minh Truyền, The First Governor of Taiwan lấy bối cảnh chiến tranh Pháp - Thanh (1884-1885) , thực dân Pháp sau khi chiếm được Việt Nam đem quân đánh lên phía Bắc qua Đài Loan . Lưu Minh Truyền lâm nguy thọ lệnh đánh lui quân Pháp, kết thúc chiến cuộc , hiệp trợ Đài Loan lập tỉnh. Ông trở thành tuần phủ Đài Loan. Ông cai trị Đài Loan lập nhiều thành tích được nhân dân Đài Loan tôn xưng là cha đẻ hiện đại hóa Đài Loan. Rất tiếc triều Thanh hữu bại, ông bị cách chức. 1895, nhà Thanh ký điều ước Mã Quan nhượng Đài Loan cho Nhật Bản. Lưu Minh Truyền được tin thổ huyết từ trần.

  Bình luận