Trả Đũa Phần 1

Trả Đũa Phần 1 Strike Back Season 1 (2010)

Nội dung phim

Phim Trả Đũa Phần 1 câu chuyện là không phải tất cả bản gốc và không có cuốn tiểu thuyết đọc Chris Ryan mà trên đó nó được dựa, xét xử hay không, đó là sự thật cuốn sách không phải là có thể. Nhưng về cơ bản đây là một nhóm người tốt khó khăn nhưng đáng yêu làm việc cho tình báo Anh vào các nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ cho các giao dịch tập đầu tiên với một người lính John Porter từ nhóm người Anh được giam giữ bởi người Pakistan đã gửi video đến trụ sở để giải phóng tù nhân của họ. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Trả Đũa Phần 1

Trả Đũa Phần 1

Trả Đũa Phần 1

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận