Tổng Thống Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tổng Thống Bất Đắc Dĩ Phần 2 Designated Survivor Season 2 (2017)

Nội dung phim

Tổng Thống Bất Đắc Dĩ Phần 2, Designated Survivor Season 2 kể từ một năm nhậm chức, Kirkman là một Tổng tham mưu xác định để xây dựng lại thủ đô và bắt giữ những kẻ khủng bố đằng sau những cuộc tấn công thảm khốc vào Hoa Kỳ. Khi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ucraina bắt cóc chuyến bay của Nga, tổng thống đang phải đối mặt với một tình huống bắt cóc trong đó các kỹ năng ngoại giao của ông ta được thử thách.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận