Ninja Rùa - Thiếu Niên Ninja Rùa Đột Biến

Ninja Rùa - Thiếu Niên Ninja Rùa Đột Biến Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

Nội dung phim

Thiếu Niên Ninja Rùa Đột Biến, Teenage Mutant Ninja Turtles bóng tối đã ổn định trên thành phố New York như Shredder và đội Foot Foot tà ác của anh ta có một cái kẹp sắt trên tất cả mọi thứ từ cảnh sát đến các chính trị gia. Tương lai là tồi tệ cho đến khi bốn anh em ruồng bỏ không ra khỏi cống rãnh và khám phá số phận của họ như con rùa Ninja Mutant Teenage Mutant Ninja Turtles. Rùa phải làm việc với phóng viên không sợ hãi April O'Neil và người quay phim Vern Fenwick của mình để cứu thành phố và làm sáng tỏ kế hoạch độc ác của Shredder.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận