Thế Giới Thứ 3

Thế Giới Thứ 3 Lilting (2014)

Nội dung phim

Thế Giới Thứ 3 là câu chuyện tại London hiện đại, một bà mẹ Trung Quốc Campuchia thương tiếc cái chết không đúng lúc của con trai bà. Thế giới của cô là tiếp tục bị gián đoạn bởi sự hiện diện của một người lạ. Chúng tôi quan sát những khó khăn của họ trong việc cố gắng để kết nối với nhau mà không có một ngôn ngữ chung, như thông qua một phiên dịch họ bắt đầu để mảnh với nhau những kỷ niệm về một người đàn ông mà họ yêu thương cả.

Thế Giới Thứ 3

Thế Giới Thứ 3

Thế Giới Thứ 3

Thế Giới Thứ 3

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận