Thánh Kinh Cựu Ước

Thánh Kinh Cựu Ước The Book of Daniel (2013)

Nội dung phim

Thánh Kinh Cựu Ước phim được lấy bối cảnh năm 605 TCN Jerusalem bị chinh phục bởi Babylonnians và nhiều thanh niên tốt nhất của họ đã được đưa vào điều kiện nuôi nhốt, trong đó có Daniel. Daniel đã được đưa đến Babylon để phục vụ nó. Như mạnh mẽ King, Nebuchandnezzar. Daniel là một ví dụ về sự táo bạo và trung thành với Thiên Chúa trong hoàn cảnh khó khăn nhất đã có tác động vĩnh cửu đối với người dân và các vị vua mà ông gặp phải.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận