Người Đàn Ông Hoàn Hảo

Người Đàn Ông Hoàn Hảo Mr. Right (2015)

Nội dung phim

Người Đàn Ông Hoàn Hảo, Mr. Right phim là câu chuyện sau một đi qua một break đau đớn lên, một người phụ nữ gặp một người đàn ông dường như hoàn hảo cho cô. Tuy nhiên, khi mối quan hệ của họ phát triển, cô biết rằng ông là một cựu hit-man. Mối quan hệ mới, nhưng chính hãng của họ được thử nghiệm hơn nữa khi họ cố gắng để tiết kiệm nhau sau khi quá khứ đen tối của mình quay trở lại ám ảnh ông.

Người Đàn Ông Hoàn Hảo, Mr. Right

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận