Nanh Vuốt Phần 2

Nanh Vuốt Phần 2 Bitten Season 2 (2015)

Nội dung phim

Nanh Vuốt Phần 2 cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các gói khác cho Jeremy Danvers 1 tuần để giết Malcolm Danvers hoặc họ sẽ tiến hành gói của mình. Các thành viên còn lại của gói tìm kiếm của Jeremy cho Malcolm. Họ gặp phải một nhóm khác không thân thiện với sức mạnh siêu nhiên cũng là sau khi Malcolm. Jeremy giữ Malcolm sống để tìm Rachel Sutton. Các nhóm mới là phù thủy. Họ thất bại trong nỗ lực đầu tiên của họ để đưa Malcolm. Một cuộc họp được sắp xếp. Họ tiết lộ một nhóm thứ ba là sau khi Malcolm...

Nanh Vuốt Phần 2

Nanh Vuốt Phần 2

Nanh Vuốt Phần 2

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận