Hậu Cung - Nhật Bản (2013)

Trang Thái :
Trailer

Chất lượng:
HD

Điểm IMDb :
5
(3 lượt)
Ngôn Ngữ:
Phụ Đề

Năm:
2013

Đạo diễn:

Quốc gia:
Phim Nhật Bản

Thời lượng:
46 Tập

Thể loại:
Phim Dã Sữ

Ngày khởi chiếu:

Cập Nhập Lần Cuối:
14/09/2013 [17:46]

Like & Share

  Nội Dung

Phim Hau Cung Nói xong liền bắn ngay một phát. Mũi tên đi không cao, không thấp, không lệch về tả hữu mà lại cắm thẳng ngay cái đốc tên của Phan Đảng và đẩy mũi tên này sang qua bên kia. Còn mũi tên của Dưỡng Do Cơ thì thay vào cắm chỗ thủng ấy. Mọi người xem thấy đều lắc đầu le lưỡi và hoan hô nhiệt liệt. Bấy giờ Phan Đảng mới chịu phục. Trong sử lại có chép: Vua Sở đi săn ở Kinh Sơn, gặp một con vượn có tài bắt tên giỏi lắm. Vua Sở truyền quân vây mấy vòng rồi giương cung bắn. Nhưng phát nào, vượn cũng bắt được cả.

Phim Hau Cung Vua Sở truyền gọi Dưỡng Do Cơ đến. Con vượn nghe tiếng "Dưỡng Do Cơ" liền kêu gào ầm lên, ra vẻ sợ hãi. Dưỡng Do Cơ đến, bắn trúng ngay giữa bụng con vượn. Xem thế, Dưỡng là người bắn giỏi nhất đời Xuân Thu. Trong tác phẩm "Lục Vân Tiên" của cụ Đồ Chiểu, đoạn Võ Thể Loan tiễn Lục Vân Tiên đi thi, có lời khuyên: Chàng dầu cung Quế, xuyên dương, Thiếp xin vẹn chữ tao khương đạo hằng. "Xuyên dương" do điển tích trên và có ý nghĩa mưu việc đều thành tựu.

Xem Phim Hau Cung "Chắp cánh, liền cành" tức là "Chim chắp cánh, cây liền cành". Sách Nhĩ Nhã chép: Chim Kiêm giống chim le le, lông màu xanh, chỉ có một cánh và một mắt, thường ở phương Nam. Mỗi khi muốn bay thì hai con phải chắp cánh với nhau mới bay được. Chim này gọi là tỷ dực điểu, cũng gọi là Kiêm Kiêm. Cây liền cành là cành của hai cây giao nhau. Nguyên đời Chiến Quốc (479-221 trước D.L.) vua nước Tống tên Yển vốn người hiếu sắc, dâm bạo. Một hôm đến chơi ở gò Phong Phụ, bắt gặp một phụ nữ hái dâu rất đẹp. Vua dọ hỏi biết là vợ của nho sĩ Hàn Phùng, người họ Tức.

  Tags

  Bình luận