Giết Vợ

Giết Vợ 1922 (2017)

Nội dung phim

Giết Vợ, 1922 một nông dân chân lấm tay bùn nhưng đầy kiêu hãnh vào năm 1922 đã âm mưu giết vợ vì lợi ích tài chính, thuyết phục con trai tuổi teen tham gia. Sau đó, một loạt những chuyện không may đã xảy đến ám ảnh cuộc đời của hai bố con họ.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận