Đoạn Trường Nam Ai

Đoạn Trường Nam Ai VTV9 (2015)

Nội dung phim

Đoạn Trường Nam Ai, VTV9 xoay quanh câu chuyện của những con người nặng lòng với nghệ thuật cải lương. Người kể lại câu chuyện của bộ phim là bà Mận - một đào hát nổi tiếng. Mận có hai người bạn thân là Hai Hoài và Tố Phụng gắn bó từ nhỏ ở vùng Bạc Liêu. Mận có năng khiếu hát ca, còn Phụng diễn giỏi nhưng không hát được. Trong khi đó, Hai Hoài lại có tài thổi sáo và thẩm âm giỏi nên được ông thầy đờn Chín Kìm truyền nghề.

Đoạn Trường Nam Ai

Đoạn Trường Nam Ai

Đoạn Trường Nam Ai

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận