Biên Niên Sử Shannara Phần 2

Biên Niên Sử Shannara Phần 2 The Shannara Chronicles Season 2 (2017)

Nội dung phim

Biên Niên Sử Shannara Phần 2, The Shannara Chronicles Season 2 Elvish được gọi là Ellcrys, một cây đại cổ thụđang chết dần. Đây là cây của mảnh phép thuật duy nhất có thể bảo về vùng đất khỏi ​​Thế giới Quỷ. Amberle Elessedil là người duy nhất có thể cứu cây. Nhưng cô ấy phải mở khóa phép thuật mà Elves đã không sử dụng trong hàng ngàn năm. Với sự giúp đỡ của Wil Ohmsford, cô đi để tìm ra ma thuật bị mất. Nhưng nó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận