Bê Bối Nước Mỹ Phần 7

Bê Bối Nước Mỹ Phần 7 Scandal Season 7 (2017)

Nội dung phim

Bê Bối Nước Mỹ Phần 7, Scandal Season 7 Liv đã chiếm giữ căn nhà trắng nhưng không thể giải quyết bằng lệnh của B613. Sau khi từ chức Giám đốc Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng cho Tổng Thống, cô đã bắt đầu sự nghiệp riêng của mình với Công ty giải quyết các vụ bê bối. Với kinh nghiệm làm ở Nhà Trắng, cô được xem là 1 người chuyên xử lý những vấn đề nhanh tới mức mà người khác còn chưa kịp nhận ra là vấn đề đó có tồn tại hay không?

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận