Cách qua quảng cáo link ouo.io

Cách qua quảng cáo link ouo.io

Cách làm như sau:

Truy cập vào link dạng ouo.io như bình thường:

   Tích vào ô “Tôi không phải là người máy” để xác nhận captcha


 

 

- Đợi 3 giây để nổi button “Get link”
- Click phải chuột từ button “Get link” chọn Open link in new tab.

 

 


- Link gốc sẽ được ở qua một tab mới của trình duyệt và bạn có thể tắt tab link ouo.io đi.
- Không có quảng cáo nào hiện ra cả ^^