• Tên diễn viên : Vin Diesel
  • Tên khác : Đang cập nhật
  • Nơi sống : Quận Alameda, California, Hoa Kỳ
  • Chiều cao : 1,82 m
  • Ngày sinh : 18-07-1967

Tất cả phim của Vin Diesel