• Tên diễn viên : Ro Woon
  • Tên khác : Kim Seok-Woo
  • Nơi sống : South Korea
  • Chiều cao : 189 cm
  • Ngày sinh : 07-08-1996

Tất cả phim của Ro Woon