• Tên khác : Đang cập nhật
  • Nơi sống : Đang cập nhật
  • Chiều cao : Đang cập nhật cm
  • Sinh nhật : 22-10-1967
  • Vai diễn đáng chú ý : Đang cập nhật

Tất cả phim của Paul Kynman