• Tên diễn viên : Pasin Kuansataporn
  • Tên khác : Đang cập nhật
  • Ngày sinh : 01-01-1970

Tất cả phim của Pasin Kuansataporn