• Tên diễn viên : Liam Neeson
  • Tên khác : Đang cập nhật
  • Nơi sống : Ballymena, Co. Antrim, Northern Ireland, UK
  • Ngày sinh : 07-06-1952

Tất cả phim của Liam Neeson