• Tên diễn viên : Kanjana Vinaipanid
  • Tên khác : Đang cập nhật
  • Ngày sinh : 01-01-1970

Tất cả phim của Kanjana Vinaipanid