• Tên diễn viên : Jo Sun Mook
  • Tên khác : Đang cập nhật
  • Nơi sống : South Korea
  • Ngày sinh : 18-06-1960

Tất cả phim của Jo Sun Mook