• Tên khác : Đang cập nhật
  • Nơi sống : South Korea
  • Chiều cao : Đang cập nhật cm
  • Sinh nhật : 18-06-1960
  • Vai diễn đáng chú ý : Đang cập nhật

Tất cả phim của Jo Sun Mook