• Tên diễn viên : Essie Davis
  • Tên khác : Đang cập nhật
  • Nơi sống : Hobart, Tasmania, Australia
  • Ngày sinh : 15-09-1970

Tất cả phim của Essie Davis